Diversiteitsbeleid 

Culturele diversiteit 

Op Dhamma Pajjota is iedereen welkom om zich in te schrijven voor een cursus. Ondanks onze verschillende achtergronden en onze unieke levens, zijn we, als we een Vipassana-cursus volgen, verenigd door een gemeenschappelijk doel: nl. het oplossen van het mysterie van het menselijk lijden.

Niet-sektarische techniek 

Deze leer en techniek zijn afkomstig van Gautama de Boeddha, en worden gepresenteerd op een niet-sektarische manier. De Boeddha was niet geïnteresseerd in het bekeren van mensen tot een religie. Hij had het pad gevonden dat naar het einde van het lijden leidt, en zijn enig doel was om dit met anderen te delen.  

Vandaag de dag is dat nog precies zo. De diepe oorzaak van het lijden ligt in ieder van ons en we moeten naar binnen kijken om de oplossing te vinden. De techniek werkt voor iedereen, ongeacht achtergrond of traditie.

Talen 

Op Dhamma Pajjota zijn de dagelijkse instructies altijd tweetalig: Engels plus een andere taal; Nederlands, Duits of Frans. Om tot een cursus te worden toegelaten, moet u het Engels of de tweede taal van die specifieke cursus voldoende begrijpen om de dagelijkse instructies te volgen en met de cursusbegeleider te communiceren.

Studenten worden aangemoedigd om de dagelijkse avondlezingen in hun moedertaal te beluisteren. Deze lezingen zijn in ongeveer 50 talen beschikbaar. Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke taal u het beste begrijpt.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid 

Een Vipassana-cursus is een rigoureuze en veeleisende onderneming. Om deel te nemen dient u zowel lichamelijk als geestelijk in goede gezondheid te zijn. Het is belangrijk dat u fit genoeg bent om het volledige tijdschema en programma te volgen.

Het kan zijn dat u speciale noden heeft vanwege een lichamelijk gezondheidsprobleem, een lichamelijke beperking, zwangerschap of een medische dieetbeperking. Als u een speciale nood heeft, noteer dit dan in het gedeelte van het aanvraagformulier met de vraag 'Wilt u nog iets toevoegen aan de bovenstaande informatie?' Wij nemen, indien nodig, contact met u op om dit te bespreken.

Als u een mentaal probleem heeft, nu of in het verleden, is de cursus mogelijk niet geschikt voor u. Wanneer u zich inschrijft, zal u gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen, zodat we een gedetailleerder beeld kunnen krijgen van uw situatie en de voorgeschiedenis. Het is mogelijk dat we advies inwinnen van een professionele zorgverlener om na te gaan of het in uw belang is om een ​​cursus te volgen.

Geslacht en seksualiteit 

Mensen van alle seksuele geaardheden en genderidentiteiten zijn welkom om zich in te schrijven voor een cursus. Het is echter belangrijk dat u weet dat meditatiecentra in deze traditie strikt gescheiden zijn in mannelijke en vrouwelijke gebieden; hieronder vallen de accommodaties, de eetzalen, de meditatiezaal en de wandelgebieden. Dit is bedoeld om afleidingen, die kunnen voortvloeien uit de vermenging van geslachten, te verminderen.

Als u denkt dat deze regelingen voor uzelf en/of anderen problemen kunnen veroorzaken, laat het ons dan weten in het gedeelte van de aanvraag met de vraag: 'Wilt u nog iets toevoegen aan de bovenstaande informatie?' Wij nemen dan contact met u op om het te bespreken.

Privacy

Dhamma Pajjota doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de privacy van degene die zich inschrijft en deelneemt aan een cursus wordt beschermd. Eventuele persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld om de privacy van de student te waarborgen. Dit in lijn met ons privacybeleid