ANBI

Gegevens van onze organisatie tbv de Nederlandse wet op de ANBI's:

Naam

Vipassana vzw

RSIN/Fiscaal nummer

823768685

Contactgegevens

Adres: Dhamma Pajjota, Driepaal 3, B - 3650 Dilsen-Stokkem, België

Tel. + 32 89 518 230, [email protected]

https://pajjota.dhamma.org/nl/

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

  • Stefan De Ferm (voorzitter)
  • Pierre Bogaerts (secretaris)
  • Peter D’hont (penningmeester)
  • Yuwa Chompoobutrgool
  • Mirjam Cousin
  • Martine Duelen
  • Esther Huijten
  • Gaétan Pattyn

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk.  Art 7.1 van onze statuten:  “ ... De bestuurders oefenen hun taken kosteloos uit ...”.

Beleidsplan

Het beleidsplan is het uitvoeren van het cursusschema.
Het beleidsplan van het afgelopen jaar is opgenomen in de verplichte publicatie voor grote ANBI's - zie onderaan deze pagina.
Het lopende cursusschema staat hier: www.dhamma.org/nl/schedules/schpajjota.htm 

Doelstelling

Uit onze statuten:

 “... Art 3 Doel

Art. 3.1  De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van wijlen Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door S.N.Goenka.

Vipassana meditatie is de techniek van het ontwikkelen van concentratie, inzicht en een hoge morele waarden, zoals die werd herontdekt en onderwezen door de Boeddha. 

De techniek voorziet in een effectieve methode om vrede en harmonie tussen mensen, naties, en religies te bevorderen. 

Art. 3.2  De vereniging zal de door haar aangeboden diensten volledig kosteloos verstrekken en kan hiervoor in geen geval een vergoeding aanrekenen.

Art. 3.3   Om het doel te bereiken, kan de vereniging volgende activiteiten uitvoeren: het regelmatig organiseren van Vipassana-meditatiecursussen in deze traditie; ....”

Verslag uitgeoefende activiteiten

Het activiteitenverslag van het afgelopen jaar is opgenomen in de verplichte publicatie voor grote ANBI's - zie onderaan deze pagina.

Financiële verantwoording

De jaarcijfers kunnen hier geraadpleegd worden voor 2012201320142015201620172018201920202021, 2022, 2023.  Jaarlijks deponeert onze organisatie de jaarcijfers bij de Nationale Bank België.

Publicatieplicht grote ANBI's volgens ANBI-voorschriften

De publicaties kunnen hier geraadpleegd worden voor 2020, 2021.