Lopende projecten

Twee nieuwe ontwikkelingsprojecten voor Dhamma Pajotta

Toekomst planning

In oktober 2019 heeft de Masterplan Commissie van Dhamma Pajjota een nieuw team gevormd om een ​​groot project te plannen en te begeleiden: een nieuw gebouw met een professionele keuken en twee eetzalen.

Een nieuwe keuken en twee eetzalen (KDB) zijn  nodig om de capaciteit, efficiëntie en hygiëne van de keuken te vergroten en tegelijkertijd meer ruimte en comfort te bieden aan de studenten en de helpers. Het gebouw wordt nagenoeg volledig energieneutraal ontworpen.

Om de scheiding tijdens de cursussen te vereenvoudigen, wordt het keuken/ eetzalen gebouw  geplaatst  op een manier waarop het centrum makkelijk verdeeld kan worden in een mannen  en vrouwen gebied. Door de ligging parallel aan de weg wordt het een natuurlijke barrière die het centrum afschermt van lawaai en verkeer.

Een volgende stap in de verdere ontwikkeling van het centrum is het bouwen van een nieuwe accommodatie voor de mannen. Hierdoor kan Dhamma Pajjota haar capaciteit vergroten. We kunnen dan een groot aantal eenpersoonskamers voor zowel mannen als vrouwen bieden en de scheiding tussen mannen en vrouwen op de site voltooien.

Om de plannen te helpen ontwikkelen, heeft de Dhamma Pajjota Trust ervoor gekozen om samen te werken met DMOA, een gerenommeerd architectenbureau. DMOA is in januari 2020 begonnen met het ontwerp voor de KDB. Het bureau zal ook het bestaande lange termijn ontwikkelingsplan van het centrum, dat in 2011 werd opgesteld, herzien en aanpassen.

De Masterplan Commissie en het Bouwproject Team werken nauw samen met de architecten. Een aantal verschillende commissies - keuken, cursus, tuin, constructie, en huishoud - hebben suggesties bijgedragen aan het team Bouwprojecten voor de lijst met specificaties voor de nieuwe KDB. Er hebben ook veel gedetailleerde discussies plaatsgevonden over het nieuwe masterplan en DMOA werkt er hard aan om de speciale behoeften van ons Vipassana-centrum te verwezenlijken.

Hoever zijn we nu?

In oktober 2020 is het ontwerp voor de KDB ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. 

Zie de plattegrond hieronder. Het gebouw zal een grote keuken, eetzalen voor mannelijke en vrouwelijke studenten bevatten, evenals twee eetruimtes voor de helpers, twee lobby's en twee kleine kantoren voor de cursus managers.

De volgende stappen zijn:

  • Het ontwerpen van het nieuwe gebouw voor de mannen (MA) en het indienen van de bouwvergunning
  • Het verder ontwikkelen van het technisch ontwerp van de twee gebouwen 
  • Het maken van een energieplan 
  • Het uitwerken van de groenvoorziening

Als de technische ontwerpen klaar zijn, kan het aanbestedingsproces om aannemers en onderaannemers te selecteren beginnen. Al deze taken zullen waarschijnlijk ongeveer een jaar duren. De bouw van de KDB en MA staat gepland voor september 2021.

Wil je meedoen?

Zoals bij al onze projecten, leunt dit project zwaar op oud-studenten die hun tijd, energie en financiële steun als vrijwilliger inzetten. We hebben een voldoende sterke financiële basis om het project te starten, maar hebben meer ondersteuning nodig om het te voltooien. Als je wilt bijdragen, bezoek dan onze donatie-pagina of neem contact op met [email protected]

Later zullen er andere manieren zijn om mee te doen. We houden je op de hoogte! 

De toekomstige mannen accommodatie komt in het lichtblauwe gebied.